KURUMSAL İLKELER

BELDA İNŞAAT, yalnızca hizmet verdiği yada işbirliği yaptığı kuruluşlar için değil, çalışanları için de “örnek bir firma” olmak üzere kurumsal ilkelerini belirlemiştir;

 –        En önemli kaynağımızın insan olduğunu biliyoruz.

–        Yenilikçi düşünceleri ve yaratıcılığı destekliyoruz.

–        Başarı için; zamanı, kaliteyi, verimlilik ve maliyetleri birlikte değerlendiriyoruz.

–        Özgüveni geliştiren ve başarıyı destekleyen, yeni fikirlere açık bir firma olmayı hedefliyoruz.

–        Öğrenme ve bilgi paylaşımına açık bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

–        Çalışmalarımızı gerek kendi aralarında, gerek ülkemizdeki ve dünyadaki meslektaşları

         arasında bilgi ve deneyim paylaşımına destek veriyoruz.

–        Eğitime verdiğimiz öneme paralel olarak, firma içinde ya da dışındaki seminerlerle

         çalışanlarımızın gelişimini sağlamayı ve geleceğini güvence altına almayı firma kültürümüzün

         temellerinden biri olarak görüyoruz.