KALİTE POLİTİKASI

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE POLİTİKASI

BELDA İNŞAAT, Kalite, Çevre & İş Sağlığı ve güvenliği konularını temel değerleri haline getirmiş, şirketin büyüme ve sürekli gelişiminin sağlanabilmesinin bu değerler ile mümkün olabileceğine inanarak politikasını yayınlamaktadır.

SÜREKLİLİK: Müşteri (işveren), çalışan ve toplumun memnuniyetini sürekli sağlayabilmek için; kalite, ürün ve hizmetlerimizi yenilikçilik ve yaratıcılık anlayışı ile geliştirmekteyiz.

KATILIM : Kaliteye ulaşmak ancak bilinçli çabalar ve tüm paydaşlarımızın tam katılımı ile mümkündür. Tüm süreçlerimizin geliştirilmesinde müşterilerimiz, taşeronlarımız ve çalışanlarımızın katkılarını almaktayız.

ÇALIŞANLARIMIZ : Başarımızın ve kalitemizin sırrı çalışanlarımızdır. Sektöründe ve hizmet verdiği ülkelerde lider bir kuruluş olmak ve kalitemizi sürekli geliştirmek, ancak, çalışanlarımızla mümkündür. Bu bilinçle çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonunu arttırmak için gerekli çalışma ve sosyal ortamlarını hazırlarız.

ORTAM : Kalite ve müşteri memnuniyeti için katılımcı, yenilikçiliğe açık, güvenli, çevre ile uyumlu ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması için çalışmaktayız. Teknik altyapımızı gelişen teknolojilere adapte edebilmek için, bilgiye çabuk ulaşan ve kendini sürekli yenileyen bir şirket olmaya çalışmaktayız.

ÇEVRE: Sorumluluğumuz, yaşadığımız dünyamızın ve doğal kaynaklarımızın korunması, kirletilmemesi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkesine bağlı kalınmasıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG): İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci yüksek uluslararası bir inşaat şirketi olmaya kendini adamış olarak; tüm çalışanlarımızın güvenliklerinin sağlanması, işyerinden kaynaklanabilecek bir nedenle sağlıklarının bozulmasının önlenmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği’ nin, şirketimizin ve işyerimizdeki herkesin birincil öncelikli sorumluluğu olduğunu bilmek ve benimsetmek iş kazası ve hasara sebep olmadan çalışmaktır.

Temel Çevre ve İSG çalışma prensibimiz;

  • Tüm faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geçerli mevzuat, standart ve müşteri kurallarına uyulması,
  • Üretimimizin girdilerinden, ürünümüzün kullanımına kadar her aşamada, çevremize, çalışanlarımıza ve üretimimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel tüm ilgi gruplarımıza saygılı bir anlayış içerisinde sürdürmek,
  • Tüm süreçlerde, tasarım aşamasından itibaren acil durumlar da dahil olmak üzere, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek etkileri mümkünse önlemek/ en aza indirmek,
  • Her türlü atığın kaynağında azaltımı, geri kazanımı veya bertarafını sağlamak; geri dönüşümlü, çevre dostu malzeme kullanımını mümkün olduğunca tercih etmek,
  • Yönetim sistemimizin performansını sürekli geliştirmek, anlayışımızın, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlarımızın bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamaktır.

Rev. Tarihi: 15.05.2015 Rev. NO. 4